Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Общински съветници през мандат 2019 – 2023:

Валентин Владимиров Гуцов – ПП „ГЕРБ“
Стоян Николаев Златев – ПП „ГЕРБ“
Йордан Иванов Йорданов – ПП „ГЕРБ“
Стела Петрова Горбанова-Василева – ПП „ГЕРБ“
Стефан Иванов Минчев – ПП „ГЕРБ“
Анета Илиева Ламбурова – ПП „ГЕРБ“
Мартин Иванов Трухчев – ПП „ГЕРБ“

Сашо Петков Топалов – Коалиция „БСП за България“
Лазар Николов Костов – Коалиция „БСП за България“
Симеон Стоянов Кънчев – Коалиция „БСП за България“
Анастасия Петкова Тонева-Пеева – Коалиция „БСП за България“
Даниел Весков Василев – Коалиция „БСП за България“

Зехра Халилова Салиева – ПП „Движение за права и свободи“

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.12.2022