Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Стоян Николаев Златев - Председател на общинския съвет
Даниел Весков Василев
Зехра Халилова Салиева
Иван Костадинов Златев    
Йордан Иванов Иванов
Йордан Стоянов Минчев    
Лазар Николов Костов
Николай Михайлов Давидков
Пенка Пенкова Цочева    
Петър Христов Димитров
Сибел Мустафова Салиева
Стефан Иванов Минчев
 Феим Хасанов Ембиев

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.11.2023