Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T57
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL3

Контакти

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 28.11.2022

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес: 5070 гр. Елена, общ. Елена, обл. Велико Търново,

ул. "Иларион Макариополски" №24

Тел: 06151/62-61, 070014283

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

8:30 ч. – 17:30 ч.

почивни дни: събота и неделя

 

 

Не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО.

Центърът за административно обслужване е лесно достъпен и за хора с увреждания. Паркирането до сградата е безплатно, без обособени парко-места.