Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T35LQ6
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T35L61
Заседания Решения

Постоянна комисия по Общинска собственост

Дата на публикуване: 19.02.2024
Последна актуализация: 19.02.2024


Николай Михайлов Давидков - председател
Стефан Иванов Минчев
Даниел Весков Василев
Йордан Иванов Иванов
Иван Костадинов Златев