Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT3

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 28.11.2022

- Центърът за административно обслужване се намира на първия етаж на административната сграда на Община Елена
- Центърът за административно обслужване е лесно достъпен  за хора с увреждания и родители с детски колички.
- Около сградата паркирането е безплатно, без обособени парко-места.