Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР

Общински туристически информационен център е създаден, за да обслужва увеличаващия се брой туристи, посещаващи Елена. Ако сте решили да прекарате почивката си тук и имате нужда от допълнителна информация, това е мястото, което първо трябва да посетите.
 
Общински туристически информационен център се намира на централната улица. За гостите на града тук се предоставя пълна информация за:
- обектите за настаняване;
- заведенията за хранене и развлечения;
- природните забележителности;
- културно-историческото наследство;
- туристически маршрути и еко-пътеки;
- транспортната инфраструктура;
- телефоните, които са ви нужни;
- културни и спортни събития, чествания, спектакли и празнични прояви.
 
Адрес: град Елена 5070, улица „Иларион Макариополски” № 4
телефон: 0879 910 622  e-mail: otic@elena.bg
GPS: 42.929417,25.875683
Сайт:  https://visit.elena.bg
Facebook: Туристически център - град Елена
 

ЕКО ТУРИЗЪМ

Природни забележителности

Христовски водопад
Христовският водопад се намира на река Мийковска в Еленския балкан. Той е обявен за защитен природен обект през 1974 г. Заедно с водопада се защитава и прилежащата му околна територия с площ 3 ха. Надморската височина, на която се намира е водопадът е 400 м. Природната забележителност е разположена южно от махала Христовци, до село Руховци.

Връх Чумерна
Връх Чумерна (1536м.), намиращ се в Средна Стара планина, е първенецът в Елено-Твърдишкия дял на планината. Южните му склонове са стръмни, дълги, прорязани от дълбоки речни долини, а северните — къси, полегати, заети от букови гори. В близост се намира хижа „Чумерна“. Има маркирани пешеходни маршрути около нея. През самия връх преминава и Европейски туристически маршрут Е3 в частта му хижа „Буковец“ – Агликина поляна – прохода Вратник.

Язовир Йовковци
„Йовковци“ е името на един от най-големите по площ язовири на територията на Република България. Изграден е на река Веселина, на територията на община Елена и обслужва нуждите от питейна вода на около 250 000 души в Област Велико Търново и съседни области. Общият му обем е 92 179 000 m³.

Марков камък
Едно красиво допълнение на българското богатство от скални феномени е Марков камък. Той се намира на около 3 километра южно от град Елена, на билото на 740 метров рид, заобиколен от дъбово – габрова гора. Камъкът е огромен къс скала и е като, че ли закрепен от човешка ръка върху няколко по-малки камъка на билото на рида. Тази необикновена природна даденост му придава представа за някаква незнайна чудодейна сила. Размерите на камъка са:  дължина 6 метра, ширина 3,5 и височина 3,2 м.

Раюв камък
Раюв камък се състои от множество разпръснати скали южно от Марков камък, на билото на рида на 3 км от град Елена. Два от тях наподобяват плочките на костенурка и са наречени Голямата и Малката костенурка. Върху Голямата е издълбан казан с диаметър около 100 см и няколко по-малки около него. В подножието на скалата има издялана вертикална ниша (скит), която и днес се използва за поклонение по „християнските“ обичаи. На обратната страна на скалата, отново близо до основата й е издълбана фигура на шаман с островърха шапка или корона в свещенодействие и жезъл в лявата ръка. Над фигурата е издълбан древния български символ – IYI.

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

Архитектурно-исторически комплекс “Даскалоливница”

Архитектурно-исторически комплекс “Даскалоливница” включва три музейни обекта, отворени за посещение – ”Камбуров хан”, църквата „Свети Никола” – най-старата в района, както и първото класно училище „Даскалоливница”.
Архитектурно-исторически комплекс “Даскалоливница”, град Елена
град Елена, ул. „Църковна“ № 1
GPS: 42.928651, 25.875674
Телефон: 06151/ 61-29
Работно време с посетители: всеки ден
понеделник – петък от 8.30 – 17.30 часа
събота от 9.30 – 16.30 часа
неделя и официални празници 9.30 – 13.30 час

Първо класно училище „Даскалоливница”
Еленското класно училище, прочуто повече като Еленската „Даскалоливница“, е основано в 1843 година от Иван Момчилов. То възниква и се развива на основата на многовековната книжовна традиция в селището и е отговор на назрелите обществено-икономически и културни потребности в страната от подготвени кадри. „Даскалоливницата“ е първото училище за подготовка на учители в България.
Сградата на Еленското класно училище е построена по инициатива на Иван Момчилов през 1844 година. Реставрирана през 1968 г., днес тя е музеен обект.

Входни такси:
Класно училище „Даскалоливница” : Възрастни – 3 лв., ученици, студенти и пенсионери – 2 лв., деца до 7 години и инвалиди – безплатно. Екскурзоводска беседа – 2 лв.

Църква „Свети Никола”
В музеен комплекс „Даскалоливница“ се намира църквата „Свети Никола“, най-старата в района.
Храмът е обявен за недвижима културна ценност с категория „национало значение“, а богоукрасата вътре спада към едни от най-добрите достижения в църковното изкуство от периода на нашето ранно Възраждане.
Посетителите могат да разгледат галерията образи на светии, сред които: Методи Моравски, Георги Нови Софийски, Сава Сръбски и на Свети Климент Охридски, който е един от рядко изписваните в България.
Входни такси:
Църква „Свети Никола”: Възрастни – 3 лв., ученици и пенсионери – 2 лв., деца до 7 години и инвалиди – безплатно. Екскурзоводска беседа – 2 лв.

Камбуров хан
Камбуровият хан е построен през първата половина на XIX век и носи името на своя собственик – Стоян Камбура, участник в няколко въстания и член на Еленския революционен комитет. Сградата е недвижима културна ценност с категория „местно значение“.
Входни такси:
Камбуров хан: Възрастни – 3 лв., ученици, студенти и пенсионери – 2 лв., деца до 7 години и инвалиди – безплатно. Екскурзоводска беседа – 2 лв. Обзорна беседа за 3 обекта, на български език – 10 лв.
ОБХОДЕН БИЛЕТ – 6 лв (за трите обекта)

Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“
Адрес: град Елена 5070, улица „Дойно Граматик“ № 2
телефон: 06151/6053
e-mail: museum_elena@abv.bg
Web: www.museum-elena.hit.bg
Facebook: Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“

Къща музей „Иларион Макариополски“
От 1963 година е къща музей, в чиято експозиция се представя уредба на чорбаджийски дом от периода на Възраждането, показваща къде се е стичал животът на фамилията Михайловски. В една от стаите са изложени лични вещи на Стоян Михайловски. Впечатляващи със своята кокетност са гостната стая на къщата, двата чардака, кьошкът.

Входни такси:  Възрастни – 3 лв., ученици и пенсионери – 2 лв., деца до 7 години и инвалиди – безплатно.

Петте Разсуканови къщи
Петте Разсуканови или Петте Хаджидимитрови къщи, намиращи се на улица „Сава Катрафилов” са недвижима културна ценност от национално значение. Те представляват един изключително интересен архитектурен ансамбъл от пет къщи под един покрив, строени от хаджи Димитър Разсуканов за четиримата му сина. Сградите са разположени на лекото закривяване на улицата на малкото разширение, получено пред църквата „Рождество на Пресвета Богородица”, която е срещу тях.
Къщите са частна собственост и могат да бъдат разгледани единствено като архитектурен ансамбъл.
Адрес: град Елена, ул. “ Поп Сава Катрафилов” 36-44
GPS: 42.931118,25.877457

Попниколовата къща
Попниколовата къща е една от най-характерните в Елена. Строена е през първата половина на XIX век – около 1830 година. В първите години след Освобождението в нея е била настанена градската техническа служба, затова се нарича още „Старото инженерство”. Сградата е триетажна, с приземие и два етажа. В приземието са изградени два дюкяна с каменни стени, а горните етажи са жилищни. Къщата е паметник на културата с национално значение

КАРТИННА ГАЛЕРИЯ ГРАД ЕЛЕНА
Възстановяването и превръщането на училището в художествена галерия започва през 2019 г. и завършва през 2021 г. в рамките на изпълнявания от община Елена проект „Култура във вечността“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния-България“ 2014-2020г.
За допълнителна информация може да посетите интернет страницата на Картинната галерия.

Часовникова кула
 
Изградена е през 1812 година от неизвестен еленски майстор.
Кулата се състои от три части, които са в хармонично съотношение. Долната каменна част е върху квадратна основа, висока 12,5 метра и се осветлява от тесни мазгали. Средната част е осемстенна призма с паянтови стени, измазани и варосани, покрити с медна ламарина. В нея се намира часовниковият механизъм. Най-горната част е отново с квадратна основа от съвсем лека дървена конструкция, открита от всички страни. Тук е окачена камбаната. Покривът е конусовиден, обшит с медна ламарина и завършва с шип с четири оловни топки.


ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ

ЕКО ПАРК ЕЛЕНА

КОННА ЕЗДА в Еленския Балкан!

Конната база се намира на ул. „Килъжевци“, на 3 км от центъра на град Елена, в посока гр. Сливен.
Заповядайте при нас, в света на конете!
Тук можете да практикувате конна езда за всички нива:
   • Езда за начинаещи (училище по езда);
   • Езда за напреднали – преходи с коне до природни забележителности и исторически места в региона;
   • Практически семинари с гост-инструктори;
   • Семейни конни ваканции;
   • Лагери за деца с езиков модул и обучение по езда;
   • Тиймбилдинг с коне и др.
https://www.facebook.com/EcoparkElena/

Риболов
Почитателите на любителския риболов могат да практикуват своето хоби на живописния язовир Йовковци, намиращ се на 4 км. западно от град Елена. Там има възможност да се улови шаран, толстолоб, каракуда, червеноперка, сом, щука, бяла риба, костур. На картата по-долу можете да разгледате разрешените за риболов ръкави на язовира. В Еленския балкан има няколко микроязовира, където основно се лови шаран, каракуда и толстолоб. На река Златаришка може да се насладите на речния риболов. Там се ловят клен, скобар и мряна.
Притежанието на билет за любителски риболов е задължително. И не забравяйте – пазете природата чиста!
Язовир „Палици“ се намира в Еленския балкан до с. Палици, на около 3 км югоизточно от с. Мaрян и на 9 км източно от Елена.
Язовир „Палици“ е с площ около 55 дка. В язовира е изградено най-голямото садково стопанство в района – „Рибно стопанство – с. Палици“. Отглеждат се есетра, европейски сом, американски сом и лин. Отделно от него, язовирът е зарибен с шаран, толстолоб, амур, каракуда, лин, сом и есетра. Има възможност за практикуване на спортен риболов. За любителите на този спорт са обособени специални кътчета, където всеки може да изпробва късмета си.

Фотолов

Фотоловът е практиката да се търсят животински видове, за да бъдат заснети в техните естествени местообитания и среда. Като по-широко понятие с фотолов се характеризира и заснемането на уникални, недокоснати, малко познати кътчета от природата, които впечатляват със своята красота, а също и природни забележителности.
Еленският Балкан е успял да запази недокосната природата си. Община Елена е богата на горска растителност, която попада в две зони: дъбова зона и буково – иглолистна зона. Най–голямо разпространение от широколистните дървесни видове имат: дъбовете /зимен, благун, цер/, габърът /обикновен и кафяв/, яворът, липата, букът и др. Като техни спътници се срещат бряст, клен, ясен, череша, круша, киселица и др.
При желание и търпение от ваша страна ще имате шанс да допълните фотоалбумите си със снимки на вълк, лисица, глиган. Голяма е вероятността пред автомобила ви ненадейно да притича сърна или благороден елен. Представители на дребния дивеч в еленския Балкан са зайци, яребици, пъдпъдъци и др. В близост до Чумерна могат да се видят ястреби и соколи. Катерички пък можете да наблюдавате и в парк „Калето”.
В южния край на община Елена се намира резерват „Бяла крава”, разположен в землището на с. Костел и заемащ площ от 91 ха. Тази територия е обявена за резерват с цел „запазване на девствения характер на вековна букова гора”. Само по скалите на „Бяла крава” можете да видите и заснемете едно мъничко и нежно растение – цвете ендемит, познато под сложното наименование микромерия. Вторият резерват на територията на община Елена „Хайдушки чукар” се намира в землището на с. Буйновци.
Природната забележителност Христовски водопад, язовир Йовковци, както и безброй уникални кътчета от природата, останали скрити дори за нашите очи могат да бъдат запечатани от обективите на любители и професионалисти фотографи.

РАЮВСКИ КРОМЛЕХ
Раювският кромлех в последните години привлича с уникалността си туристи отблизо и далеч. Изграден е по подобие на откритите наскоро кромлехи по нашите земи, датиращи от около шест века преди новата ера. Според проучванията на българските археолози каменните съоръжения са използвани от траките за календар и отчитане на времето, нещо като астрономическа обсерватория. Кромлехите говорят много за начина на живот и културата на древните траки. Религията им била немислима без култовите ритуали и за тях най-често бил използван кромлехът. Името му идва от словосъчетанието на бретонски език на кръг и камък. Мегалитните съоръжения са изграждани от големи каменни блокове, наредени в кръг, или в няколко концентрични кръга, които достигали до 100 м в диаметър. Най-известните кромлехи в Европа са в Бретон, Франция и Стоунхендж в  Англия.

Жидовска чешма
Чешмата се намира в южния край на село Търкашени. До нея се стига по черен път от последната къща на селото. Има изграден кът с информационна табела, пейки и маса.
Покрай чешмата минава пешеходен маршрут към град Елена.
Жидовска чешма – GPS: 42.955622, 25.870613

ПАРК „КАЛЕТО“
Парк “Калето” е зеления оазис на град Елена. Паркът е разположен на територия от около 6000 кв.м. През месец октомври 2013 г. по проект, реализиран от община Елена паркът беше почистен и облагороден. Бяха засадени 50 декоративни вечнозелени храсти /туи/, десет кестена и десет каталпи. Поставиха се нови беседки, 15 пейки и 15 кошчета за отпадъци. Обновеният облик на парка го прави подходящ за отдих, семейни разходки и игри. А гледката, там от високото, е просто невероятна, цяла Елена се разкрива пред теб като на длан и безспорно си заслужава да бъде „запечатана” в кадър. За незапознатите и гости на града има около десет пътя, водещи все към парка, но два са основните начини да се достигне до него. Първият, най – кратък и вероятно най – изтощителен, е по стъпалата, започващи от централния площад „Христо Ботев” (зад пицария “Елена”). Друг по – опознавателен маршрут е тръгвайки на запад, подминавайки сградата на общинска администрация – град Елена и т.нар. „горен площад”, да завиете на ляво, първата пресечка отново вляво е стръмна калдъръмена уличка, разклоняваща се в две посоки: надолу – към Часовниковата кула и централната част на Елена или нагоре, по калдъръма до зелената перла на града – парк „Калето”.

СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ

Празник на Еленския бут
Безспорно, Еленският бут е великолепен местен деликатес, който още от стари времена скътвали във всяка къща за най-драгите си гости. Откакто вкусното изкушение си има и празник, славата на балканския град нарасна още повече. За осми пореден път община Елена и Местният съвет по туризъм организират Празник на Еленския бут. По традиция празникът се провежда по Димитровден. Еленчани канят гости отблизо и далеч да се докоснат до традициите на балканджиите и да опитат прочутия им деликатес.
Заповядайте и Вие!

МЕДЕНА СЕДЯНКА ПО ЕЛЕНСКИ
В знак на почит към пчелите и техните грижливи стопани община Елена и местното сдружение „Пчела“ организират пъстър и весел празник, носещ чудното име „Медена седянка“.
С богато уредени щандове местните пчелари предлагат на всеки посетител да опита еленския мед, който държи пазара по вкус и аромат. Уникалните му качества се дължат на някои специфични климатични особености на Еленската котловина и на богатството от растителност.
Празникът на еленския мед е съпроводен с куп изненади, игри, състезания, песни и танци. Медената седянка завършва всяка година с концертна програма.