Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T355R4
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T35572
Заседания Решения

Постоянна комисия по Местно самоуправление

Дата на публикуване: 19.02.2024
Последна актуализация: 19.02.2024


Стоян Николаев Златев - председател
Йордан Стоянов Минчев
Петър Христов Димитров
Зехра Халилова Салиева
Даниел Весков Василев