Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.11.2023

ПП ГЕРБ – 6 мандатa::

Йордан Стоянов Минчев 
Николай Михайлов Давидков
Пенка Пенкова Цочева  
Сибел Мустафова Салиева
Стефан Иванов Минчев
Стоян Николаев Златев
 

Коалиция „БСП за България“  - 2 мандатa:
Даниел Весков Василев
Лазар Николов Костов
 

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД - 3 мандатa:
Петър Христов Димитров
Иван Костадинов Златев    
Йордан Иванов Иванов
 

Движение за права и свободи – ДПС- 2 мандатa:
Зехра Халилова Салиева
Феим Хасанов Ембиев