Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Общински съвет Елена присъжда следните звания и отличия:

– Звание „Почетен гражданин на град Елена“ и двустранен плакет
– Едностранен плакет
– Литературна награда „Почетен знак “Стоян Михайловски”
– Значка „Община Елена“

Удостоени със званието „Почетен гражданин на град Елена“
2022
Костадин Савов Димитров (посмъртно) – Решение № 70 / 19.05.2022
2021
няма
2020
няма
2019
Валентина Стефанова Мирчева – Решение  № 58 / 09.05.2019
д-р Марчо Христов Марков – Решение № 59 / 09.05.2019
2018
Любомир Петров Петков-Пашов – Решение № 58 / 10.05.2018
проф. Христо Николов Кожухаров – Решение № 59 / 10.05.2018
2017
Константин Крумов Терзиев – Решение № 63 / 10.05.2017
Димитър Стефанов Балуков – Решение № 64 / 10.05.2017
2016
Драган Никифоров Драганов (посмъртно) – Решение № 71 / 16.05.2016
Йордан Иванов Василев – Решение № 70 / 16.05.2016
Хараламби Янков Попов – Решение № 69 / 16.05.2016
2015
Любомир Йорданов Жупунов – Решение № 44 / 15.05.2015
д-р Йордана Илиева Шабанова – Решение № 43 / 15.05.2015
2014
Никола Недялков Николов (посмъртно) – Решение № 48 / 16.05.2014
инж. Никола Димитров Бакърджиев – Решение № 47 / 16.05.2014
Сава Савов Атанасов – Решение № 46 / 16.05.2014
2013
Йордан Иванов Велчев – Решение № 65 / 16.05.2013
Минко Минков Дживодеров – Решение № 64 / 16.05.2013
2012
Петко Антонов Цончев (посмъртно) – Решение № 50 / 16.05.2012
Минчо Тодоров Минчев – Решение № 49 / 16.05.2012
Асен Стоянов Желязков – Решение № 48 / 16.05.2012
2011
Иван Йорданов Мирянов – Решение № 48 / 18.05.2011
Христо Иванов Недялков (посмъртно) – Решение № 47 / 18.05.2011
Христо Савов Ковачев (посмъртно) – Решение № 46 / 18.05.2011
Стоян Мартинов Сираков – Решение № 45 / 18.05.2011
2010
д-р Александър Петков Георгиев-Майтански (посмъртно) – Решение № 48 / 18.05.2010
Наталия Стоянова Димитрова – Решение № 47 / 18.05.2010
Стефка Петкова Костадинова – Решение № 46 / 18.05.2010
2009
Станьо Станев Сираков – Решение № 40 / 18.05.2009
д-р Христо Николов Миланов (посмъртно) – Решение № 39 / 18.05.2009
Цанка Лазарова Йорданова (посмъртно) – Решение № 38 / 18.05.2009
2008
Калина Георгиева Стефанова – Решение № 64 / 19.05.2008
Петко Трифонов Петков – Решение № 63 / 19.05.2008
Никола Велчев Костов – Решение № 62 / 19.05.2008
Атанас Димитров Атанасов (посмъртно) – Решение № 61 / 19.05.2008
2007
Петко Костадинов Иванов – Решение № 32 / 16.05.2007
Димитър Иванов Димитров – Решение № 33 / 16.05.2007
арх. Христо Иванов Коев (посмъртно) – Решение № 34 / 16.05.2007
Иван Никифоров Кършев (посмъртно) – Решение № 35 / 16.05.2007
2006
Никола Симеонов Комитов (посмъртно) – Решение № 41 / 18.05.2006
Пенчо Маринов Чернаев – Решение № 40 / 18.05.2006
2005
Милчо Исак Левиев – Решение № 28 / 18.05.2005
Иван Иванов Иванов – Решение № 27 / 18.05.2005
2004
Митрополит Григорий – Решение № 41 / 19.05.2004
Христо Стоянов Медникаров – Решение № 42 / 19.05.2004
Стоян Антонов Кънчев (посмъртно) – Решение № 43 / 19.05.2004
2003
Койка Тонева Коева (посмъртно) – Решение № 33 / 19.05.2003
Христо Николов Станев – Решение № 32 / 19.05.2003
Станимир Георгиев Трифонов – Решение № 31 / 19.05.2003
2002
д-р Стоян Кирчев Чуканов (посмъртно) – Решение № 31 / 20.05.2002
Виолета Любенова Чушкова – Решение № 30 / 20.05.2002
Александър Христов Пиндиков – Решение № 29 / 20.05.2002
2001
Петко Дончев Петков – Решение № 46 / 18.05.2001
д-р Димитър Александров Аврамов – Решение № 45 / 18.05.2001
Юрдан х.Петков х.Тодоров (посмъртно) – Решение № 44 / 18.05.2001
2000
Иван Илиев Бояджиев – Решение № 103 / 18.05.2000
Емилиян Станев (Никола Стоянов Станев) (посмъртно) – Решение № 102 / 18.05.2000
Панайот Савов Кършовски (посмъртно) – Решение № 101 / 18.05.2000
д-р Христо Юрданов Момчилов (посмъртно) – Решение № 100 / 18.05.2000
1999
проф. д-р Марин Стоянов Ганчев – Решение № 46 / 15.09.1999
свещ. Христо Йорданов Калев – Решение № 28 / 20.05.1999
Преслав Борисов Кършовски – Решение № 27 / 20.05.1999
Траянополски епископ Иларион – Решение № 26 / 20.05.1999
Верка Станева Сиракова-Недялкова (посмъртно) – Решение № 25 / 20.05.1999
1998
д-р Александър Стефанов Конакчиев – Решение № 72 / 05.12.1998
проф. Иван Петров Иванов (посмъртно) – Решение № 41 / 19.05.1998
Васил Иванов Славов – Решение № 40 / 19.05.1998
1997
д-р Трифон Димитров Николов – Решение № 21 / 20.05.1997
Георги Иванов Георгив – ГЕЦ (посмъртно) – Решение № 20 / 20.05.1997
1996
чл. кор. проф. д-р Николай Костадинов Минков – Решение № 62 / 20.05.1996
Стефан Петров Кръстев – Решение № 61 / 20.05.1996
Йордан Михаилов Попов – Решение № 60 / 20.05.1996
Христо Иванов Търсанков (посмъртно) – Решение № 59 / 20.05.1996
Здравко Михайлов Моллов – Решение № 58 / 20.05.1996

Удостоени с едностранен плакет
2022
Недялко Петров Недялков – Решение № 71 / 19.05.2022
2021
няма
2020
няма
2019
Йорданка Стефанова Грънчарова – Решение № 60 / 09.05.2019
2018
Виктория Костадинова Славчева – Решение № 60 / 10.05.2018
2017
Станьо Стоянов Станев – Решение № 65 / 10.05.2017
Тодор Георгиев Николов – Решение № 66 / 10.05.2017
2016
Николай Йорданов Кисьов – Решение № 74 / 16.05.2016
Йордан Денев Минчев – Решение № 73 / 16.05.2016
Красимира Йорданова Зуркова – Решение № 72 / 16.05.2016
2015
Юрген Мюлер (Bulgarienhilfe) – Решение № 46 / 15.05.2015
Мартин Иванов Трухчев – Решение № 45 / 15.05.2015
2014
Стоян Иванов Димитров – Решение № 49 / 16.05.2014
2013
Мария Пенчева Симеонова-Грозева – Решение № 66 / 16.05.2013
1998
инж. Михаел Циерфогл – Решение № 42 / 19.05.1998
д-р Хайди Буркхард – Решение № 42 / 19.05.1998

Удостоени с почетен знак „Стоян Михайловски“
2022
Иван Герасимов Станков – Решение № 15 / 27.01.2022 г.
2021
Людмил Станев – Решение № 9 / 21.01.2021 г.
2020
Владимир Зарев – Решение № 21 / 30.01.2020 г.
2019
Теодора Димитрова Димова – Решение № 61 / 09.05.2019
2018
Недялко Асенов Йорданов – Решение № 165 / 28.12.2017
2017
Христо Стоянов Медникаров – Решение № 180 / 29.12.2016
2016
Георги Мишев Иванов – Решение № 34 / 17.12.2015
2015
Георги Господинов Георгиев – Решение № 139 / 29.12.2014
2014
Стефан Неделчев Цанев – Решение № 157 / 20.12.2013
2003
Георги Христов Данаилов – Решение № 67 / 29.12.2002
2002
Йордан Софрониев Попов – Решение № 102 / 28.12.2001
2001
проф. д-р Иван Йорданов Славов – Решение № 175 / 29.12.2000