Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Общопрактикуващи лекари

доктор Николай Петров Брайнов

град Елена 5070
улица „Хаджи Юрдан Брадата” №69
телефон: 06151/6573, 0888563127

доктор Нина Томова Титева
град Елена 5070
улица „Хаджи Юрдан Брадата” №69
телефон: 06151/6391, 0888790724

доктор Сийка Иванова Иванова
град Елена 5070
улица „Хаджи Юрдан Брадата” №69
телефон: 06151/6391, 0889710363

доктор Стела Петрова Горбанова - Василева
град Елена 5070
улица „Хаджи Юрдан Брадата” №69
телефон: 06151/6391, 0887415917

доктор Тодор Михалев Михалев
село Константин 5080
телефон: 0886/162751

Зъболекари

доктор Магдалена Николова Илиева
град Елена 5070
улица „Иван Момчилов” №56
телефон: 06151/6450

доктор Красимир Минчев Русев
град Елена
улица "Шипка" №3
телефон: 06151/6422

доктор Георги Йорданов Пеев
град Елена
улица „Стоян Михайловски” №34
телефон: 0888378211

доктор Румяна Николова Войнова
град Елена 5070
улица „Стоян Михайловски” №40
телефон: 06151/5855

доктор Христо Христов Войнов
град Елена 5070
улица „Стоян Михайловски” №40
телефон: 06151/5855
    

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД, гр. Елена

Болницата в град Елена е с над 120-годишна история и е една от първите болници в България след Освобождението. Открита през 1880 г., в нея са работили известни лекари, които са и основоположници на здравеопазването в новосъздадената държава.  През 60-те и 70-те години на миналия век от еленската болница са започвали своята професионална и научна кариера изтъкнати имена в българското здравеопазване като акад. Николай Минков, проф. Йордан Шейтанов, д-р Александър Конакчиев и др.

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД, гр.Елена е търговско дружество от 2000 година.

Към настоящия момент дружеството е в ликвидация и не предлага предоставяне на здравни услуги.