Z6_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLH150
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLH153
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLH1L4

Постоянна комисия по Бюджет и финанси

Дата на публикуване: 18.03.2022
Последна актуализация: 18.03.2022

Постоянна комисия по Бюджет и финанси

Стефан Иванов Минчев (ПП „ГЕРБ“) – председател
Йордан Иванов Йорданов (ПП „ГЕРБ“) – член
Сашо Петков Топалов (ПП „БСП“) – член
Симеон Стоянов Кънчев (ПП „БСП“) – член
Зехра Халилова Салиева (ПП „ДПС“) – член