Z6_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLH150
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLH153
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLH1L4

Постоянна комисия по Бюджет и финанси

Дата на публикуване: 18.03.2022
Последна актуализация: 02.01.2024


Стефан Иванов Минчев - председател
Пенка Пенкова Цочева
Иван Костадинов Златев
Зехра Халилова Салиева
Лазар Николов Костов