Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KS7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K4

Заповеди за отчуждаване на имоти

Дата на публикуване: 18.07.2022
Последна актуализация: 18.07.2022

Заповедите за отчуждаване на имоти се публикуват в раздел "Актуално", под-раздел "Заповеди", с наименование "Заповед за отчуждаване на имот № XXX от дд.мм.гггг".