Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SP5

Забележителности

Архитектурно-исторически комплекс “Даскалоливница”

Архитектурно-исторически комплекс “Даскалоливница” включва три музейни обекта, отворени за посещение – ”Камбуров хан”, църквата „Свети Никола” – най-старата в района, както и първото класно училище „Даскалоливница”.

Уредници и екскурзовод може да намерите в „Гуневата къща”, която се намира срещу църквата „Свети Никола”. В храма може да получите марки и печат за книжките със 100-те национални туристически обекта. В комплекса се намира и действащата църква „Успение на Пресвета Богородица“.

Часовникова кула

Изградена е през 1812 година от неизвестен еленски майстор.
Кулата се състои от три части, които са в хармонично съотношение. Долната каменна част е върху квадратна основа, висока 12,5 метра и се осветлява от тесни мазгали. Средната част е осемстенна призма с паянтови стени, измазани и варосани, покрити с медна ламарина. В нея се намира часовниковият механизъм. Най-горната част е отново с квадратна основа от съвсем лека дървена конструкция, открита от всички страни. Тук е окачена камбаната. Покривът е конусовиден, обшит с медна ламарина и завършва с шип с четири оловни топки.

Картинна галерия град Елена

Възстановяването и превръщането на училището в художествена галерия започва през 2019 г. и завършва през 2021 г. в рамките на изпълнявания от община Елена проект „Култура във вечността“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния-България“ 2014-2020г.

Къща музей „Иларион Макариополски“

От 1963 година е къща музей, в чиято експозиция се представя уредба на чорбаджийски дом от периода на Възраждането, показваща къде се е стичал животът на фамилията Михайловски. В една от стаите са изложени лични вещи на Стоян Михайловски. Впечатляващи със своята кокетност са гостната стая на къщата, двата чардака, кьошкът.