Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12144

Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост обхваща целия обем недвижима общинска собственост, включително публичната и частна общинска собственост.