Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Най значимото културно събитие на територията на Общината е Празника на Община Елена, който се провежда под Патронажа на Кмета на 21 май.

 

Културен календар 2021 г.
Дата на публикуване: 08.04.2022