Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T33

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 28.11.2022

В Центърът за административно обслужване на гражданите са обособени общо три работни места.

- Гражданска регистрация и административно обслужване

- Устройство на територията

- Каса.