Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T35L73
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T35LN7
Заседания Решения

Постоянна комисия по Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 19.02.2024
Последна актуализация: 19.02.2024


Йордан Стоянов Минчев - председател
Сибел Мустафова Салиева
Лазар Николов Костов
Петър Христов Димитров
Феим Хасанов Ембиев