Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

АДРЕС:
 

5070 гр. Елена, общ. Елена, обл. Велико Търново, ул. "Иларион Макариополски" № 24


e-mail: obshtina@elena.bg
 

Общинска администрация Елена, в качеството си на административен орган има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ, което позволява приемане и изпращане на документи по електронен път. Услугите са достъпни през уеб интерфейса на Системата за е-Връчване: https://edelivery.egov.bg/, чрез електронен подпис или ПИК на НОИ.
 

Център за административно обслужване - телефон: 06151/62-61, 070014283

Намира се на първи етаж в сградата на Община Елена.